Personvernpolicy

Denne personvernpolicyen forteller hvordan vi innhenter og håndterer dine personopplysninger.

Hvilke opplysninger innhenter vi, og hvordan?

Vi innhenter kun de opplysninger du oppgir ved for eksempel henvendelse pr telefon og mail eller via kontaktskjema på nettsiden. Opplysningene gis frivillig ved samtykke.

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics. Opplysningene dette verktøyet gir oss, kan hverken knyttes til, eller identifisere deg.

Hvorfor innhenter vi opplysningene?

Opplysningene benyttes til å behandle din henvendelse og til å kommunisere med deg.

Hvordan mottar og oppbevarer vi opplysningene?

Opplysninger som kommer inn på e-post går Via servere hos Evry, og lagres i en database som administreres av vår webansvarlig. Vi har en databehandleravtale med Evry.

Hvem deler vi opplysningene med?

Den/de vi tildeler oppdrag til (bileiere), har databehandleravtale med (WEBsiden og Evry).

Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene dine

Opplysninger vi mottar ved henvendelse fra deg, oppbevares uten tidsbestemmelse. Opplysningene slettes dersom du ber om det. Unntaket er opplysninger vi er forpliktet økonomisk eller juridisk til å oppbevare.

Hvilke rettigheter har du over dine opplysninger

Du har selv rettighetene til dine opplysninger. Du kan når som helst be om å få slettet opplysninger vi har om deg. Dette kan begrense tilbudene vi kan gi deg, i form av nyhetsbrev mm.

Du kan be om kopi av de opplysningene vi har om deg, og be om retting av opplysninger. Slike forespørsler rettes til oss via e-post.