Anlegg tipp- og kranbiler

Transportsentralen Oslo finner den beste løsningen uavhengig av type transportoppdrag du trenger hjelp med.

Vi utfører alle typer transport

Transportsentralen Oslo AS har et stort og bredt utvalg av biler som daglig er i tjeneste og det leveres en betydelig innsats fra våre bileiere og sjåfører.

Kjøretøyene som inngår i denne gruppen er kranbiler i alle størrelser, tippbiler, flatvogner, krokbiler og liftbiler.

Lastebil laster jord i en henger

Tippbiler

Med et godt utvalg av tippbiler kan vi påta oss det meste av oppdrag, også store prosjekter med masseforflytting. Gjennom våre samarbeidspartnere sørger vi for riktig håndtering og avlevering av overskuddsmasser, samt leveranse av grus, stein og pukk.

Vi tilbyr 2-, 3-, 4-akslinger med og uten henger samt krokbiler. Av utstyr kan vi f.eks. stille med 3-veis tipp, kran med grabb/klype, maskinhengere, asfaltbaljer, firehjulstrekk eller containere.

Våre bileiere er «arbeidende» sjåfører som gjerne trår til med grunnarbeid ved behov. Trenger du hjelp til utlasting kan vi tilby et rikt utvalg gravemaskiner, i forskjellige størrelser, med kvalifiserte førere og alt av moderne utstyr. Gjennom aktivt samarbeid med de store pukkverkene/massemottakene kan vi tilby gunstig prising av kort sagt alle grunnarbeidene.

Store masse-flyttingsprosjekter eller små dreneringsjobber - snakk med oss om løsninger så hjelper vi deg.

Ansatt ved siden av en lastebil med en kran

Kranbiler

Transportsentralen Oslo har et stort utvalg av kranbiler, og vi tilbyr alt fra små biler med kraner på 6 tm til store kranbiler opp til 200 tm. 

Rekkevidde opptil 50 meter.

Med utstyr til å løfte båter, brakker, malerier, vinduer og lignende er det knapt et løft vi ikke kan utføre. Det er også viktig å huske på at våre bileiere har svært god kompetanse på området og utfører sine løft med stor presisjon.

Vi jobber sammen med både offentlige og private virksomheter, og har hatt gleden av å utføre mange løft.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på om vi kan hjelpe deg - det kan vi helt sikkert!

Flere av våre biler og sjåfører har ADR-sertifisering slik at de kan håndtere farlig gods.

Ansatt arbeider på en kranbil

Krok og lift

Transportsentralen Oslo tilbyr utleie av åpne og lukkede liftcontainere, godt egnet for privatpersoner og mindre byggeprosjekter. Vi har også krokcontainere for større prosjekter. Krokbilen er et allsidig transportmiddel og kan gjerne brukes til flere oppgaver enn transport av containere. Fortell oss mer om ditt transportbehov så finner vi bilen som egner seg best til oppdraget.

Ikon av kontaktinformasjon

Ønsker du mere informasjon?

Kontakt anlegg tipp- og kranbiler på telefon 919 13 858 eller på e-post.