Faste pristillegg

 


Energitillegg

 

Basert på prisutvikling for diesel og strøm, beregnes det et variabelt energitillegg.

Tillegget justeres hver måned/uke i henhold til løpende pris- og kostnadsutvikling.

 

 

Gjeldende energitillegg


Januar, 2023 – korrigert uke 1 – Generelt påslag

 

 

 

4,5%

 

 

Dette tillegget gjelder for alle produktkategorier