Miljøfyrtårn i hjertet av Oslo

Transportsentralen bygger en grønn hub på Alnabru - midt i hjertet av Oslo. Transportering av gods og varer står for en god del av de totale klimautslippene i verden. Det betyr samtidig at det er en bransje med et stort forbedringspotensial, og vi tar utfordringen på strak arm.

Vårt fokus er ikke bare på hva vi kan gjøre bedre i dag, men også hvordan vi kan fortsette å forbedre oss i flere år framover. Miljøvennlige løsninger på transport utvikler seg konstant, derfor må vi hele tiden holde oss oppdatert. Nedenfor kan du lese litt om våre tiltak for en grønnere hverdag.

 

Fossilfri levering
Vårt mål er å levere 100 % fossilfritt i hele Oslo og deler av Viken. Innenfor Oslo er det allerede krav om fossilfri levering. Målet er at vi kan ta imot gods og varer som distribueres videre med fossilfrie biler.


For distribusjon av gods med lav vekt er ikke dette et problem i dag, budbiler kan levere mindre varer uten fossilt drivstoff. Men for store leveranser er det fremdeles flere utfordringer knyttet til fossilfri levering. Batteripakken i elektriske varebiler reduserer nyttelasten. Det betyr at vi trenger flere batteridrevne varebiler for å kunne levere like mye vekt som fossildrevne varebiler.


Fossilfri levering er noe vi både prioriterer aktivt i dag, samtidig som vi følger med på den teknologiske utviklingen og planlegger for potensielle løsninger fram i tid.

 

Terminal med ladestasjoner
For å kunne betjene fossilfrie biler må vi også sørge for at de får påfyll når de trenger det. Derfor er vi i gang med kjøp og utbygging av ladestasjoner, samt tilrettelegging for andre miljøvennlige alternativer til bensin.

 

Vi har Miljøfyrtårn-sertifisering
Miljø og bærekraft er noe vi prioriterer høyt. Vi har Miljøfyrtårn-sertifisering, det betyr at vi oppfyller kriteriene for sertifisering, og at det er et løfte om at vi skal fortsette å jobbe for miljøvennlig og bærekraftig transport.


Her kan du lese mer om Miljøfyrtårn-sertifisering.

 

Har du behov for transport?
Transportsentralen Oslo har 270 biler å velge mellom, fra bud- og varebiler til tippbiler og kranbiler. Med oss kan du også være sikker på å bruke en transportsentral som tenker grønt.


Du kan enkelt bestille transport via våre hjemmesider.